Галерея Лили (lilis55) wrote,
Галерея Лили
lilis55

Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ

            ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԱՆՁԻՆ ԶՂՋԱՑԵԼՈՅ

Աշխա՛րհ ամենայն, առ իս նայեցեալ՝ ախտակի՛ց լերուք:
Բանամ զշրթունս, բարբառիմ լեզուաւս, բողոքեմ զանձնէս. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Գող եղէ մեղաց, գտող կորստեան, գուբ ինձ փորեցի:
Դաւեցի զանձն իմ, դաւաճանեցի, դարան գործեցի. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Երբեմն էի լոյս. եւ այժմ եմ խաւար եւ ստուեր մահու:
Զիա՞րդ պատմեցից զթիւ մեղաց իմոց, զի բազում են յոյժ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Էրկի՛նք եւ երկի՛ր, էկայք ողբացէ՛ք էղկելի զանձն իմ:
Ընտրեցի զչարն, ընկալայ կամաւ ըզհոյլս մեղաց. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Թաթաւիմ տղմով, թաւալիմ ի մեղս. թօթափիլ չկարեմ:
Ժանտ ախտիւ լցեալ՝ ժահահոտ եղէ ժամանակս բազումս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ի բաց մեկնեցայ ի սուրբ խորհրդոց, ի բարեաց գործոց:
Լաւ վարկաւ անձն իմ լուսոյն հեռանալ, լինել ընդ խաւար. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Խորհուրդք չարին խաբեն զհոգիս, խորասոյզ առնեն:
Ծածկեն անդնդօք, ծիծաղին գլորմամբս, ծանակ զիս առնեն. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Կամաւ կորացայ կարկամեալ անձամբս. կանգնիլ ոչ կարեմ:
Հուր մեղաց կիզող հրդեհեաց, որ յիս հոգեւոր բարիս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ձաղկեցայ մեղօք, ձաղեցին տեսողք, ձանձրացաւ հոգիս:
Ղեղի դառնութեան, ղօղեալ ի սիրտ իմ, ղամբար իմ շիջաւ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ճաշակմամբ մեղաց ճաշեցի զմահ, ճոխս աղքատացայ:
Մեռեալ եմ հոգւովս, մոլորեալ՝ մտօքս, միայն կամ մարմնովս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յորոգայթ մահու յորսողին անկայ, յաղթեցայ յախտից:
Նետից թշնամւոյն նշաւակ եղէ. նոր միշտ խոցոտիմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Շուրջ պատեալ զինեւ շունք բազումք եղեն. շաղախին արեամբս:
Որս եղէ չարին. ուռկանաւ մեղաց որսացաւ զանձն իմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Չարաչար վշտօք չարչարի անձն իմ. չունիմ դադարումն:
Պարտապան գտայ պարտուց յանցանաց պարտեալս ի մեղաց. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ջանամ զղջանալ, ջեռանիմ դարձեալ, ջեռնում հրով մեղաց:
Ռաբբի կոչեցայ, ռակայ անուանիմ ռամկական վարուքս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սիրով ցանկութեան սաստիկ բարկութեան սիրտ իմ խոցեալ է:
Վիրօք յանցանաց վշտանայ հոգիս. վարանեալ շրջիմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Տիրեցին ինձ չարք. տարագիր հանին տիրական գրկացն:
Րաբունւոյն բարւոյ րախճական ձայնին րոտինս ոչ լուայ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ցանկութիւն չարեաց ցանկալի դիմօք ցաւեցոյց զաչս իմ:
Ււրաքանչիւրոց ւիւսմամբ խուռն ախտից ւիւծեալ է հոգիս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Փութացի՛ր, ա՛նձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, փափագիլ բարեաց:
Քեզ միշտ մե՛րձ ծանիր քուն մահու եկեալ քննող Դատաւոր. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:


Tags: Армения, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments